Gospelkoor Spirit bestaat uit ongeveer 50 enthousiaste mensen die het heerlijk vinden om zingend het Goede Nieuws uit te dragen. Dit alles gebeurt onder de bezielende leiding van Marnix Onrust.

We verlenen met regelmaat medewerking aan kerkdiensten/vieringen van allerlei grondslag. Ons repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige geestelijke liederen, waarin het gospellied een warm hart wordt toegedragen.

Geschiedenis: In het najaar van 2001 had een kleine groep mensen de wens een nieuw koor op te richten die hedentijdse vlotte gospelliederen zou gaan zingen. Al snel werd Marnix Onrust bereid gevonden dirigent te worden van dit nieuwe koor. In het Wilhelmina Ziekenhuis werd ruimte gevonden om te repeteren. Vervolgens werden, middels een krantenartikel en mond-tot-mondreclame, leden gezocht. Hier werd heel positief op gereageerd, veel nieuwsgierige mensen kwamen kijken en meezingen.

Op 12 september 2001 vond de eerste repetitie plaats. De sfeer was prima en de toon was gezet. Al spoedig rees de behoefte voor een naam voor het koor. Gezamenlijk werd besloten dat het "Spirit" zou worden.

De officiële oprichting van het Gospelkoor Spirit vond plaats op 13 maart 2002, tijdens de eerste ledenvergadering van het koor dat destijds bestond uit 36 leden.

Inmiddels is het koor gegroeid tot ongeveer 50 leden, waarbij de leeftijd variëert van 40 tot 60 jaar.